Materiały do nauki chemii

Program do nauki symboli pierwiastków chemicznych

Arkusze egzaminacyjne z przedmiotów przyrodniczych

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Materiały do konkursu chemicznego

Zadania konkursowe etap szkolny rok 2002

Zadania konkursowe etap szkolny rok 2003

Zadania konkursowe etap szkolny rok 2004

Zadania konkursowe etap szkolny rok 2005

Zadania konkursowe etap szkolny rok 2006

Układ okresowy pierwiastków

Tabela rozpuszczalności

Krzywe rozpuszczalności soli