Dla Rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

L.p Wydarzenie z życia szkoły Data
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01 IX 2022 r.
2 I zebranie z rodzicami 14  IX 2022 r.
3 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej termin zostanie podany po ustaleniu Wychowawcy z Rodzicami uczniów
4 II zebranie rodziców – KONSULTACJE śródokresowe 15  XI 2022 r.
5 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 XII 2022 r.
6 Termin wystawiania ocen śródrocznych Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych- dz. el. LIBRUS 5 I 2023 r.
7 Konferencja klasyfikacyjna śródroczna 12 I 2023 r.
8 Zakończenie I okresu 15 I 2023 r.
9 III zebranie rodziców – informacja o ocenach śródrocznych- KONSULTACJE 17 I 2023 r.
10 Ferie zimowe- woj. małopolskie 30 I- 12II 2023 r.
11 Wiosenna przerwa świąteczna 06- 11 IV 2023 r.
12 Rekolekcje  Wielkopostne termin zostanie podany
13 IV zebranie rodziców – KONSULTACJE śródokresowe 12 V 2023 r.
14 Egzamin ósmoklasisty -język polski 23 V 2023 r. godz. 9.00
15 Egzamin ósmoklasisty -matematyka 24 V 2023 r. godz. 9.00
16 Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny 25 V 2023 r. godz. 9.00
17 Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach z  zachowania 23 V 2023  r.
18 Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania 9 VI 2023 r.
19 Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych do 12VI 2023 r.
20 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  i przekazania szkołom zaświadczeń ogłosi dyrektor CKE
21 Konferencja klasyfikacyjna roczna         16 VI 2023 r.
22 Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 23 VI 2023 r.
23 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 VI 2023  r.
24 Ferie letnie 24 VI-31 VIII 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela (po konsultacjach z R. R.) :

-31 października 2022 r. tj., poniedziałek

-2 stycznia 2023 r., tj. poniedziałek

–02 maja  2023 r., tj. wtorek

-23 maja 2023r. tj. wtorek-egzamin ósmoklasisty – j. polski;

-24 maja 2023r. tj. środa-egzamin ósmoklasisty-matematyka;

-25 maja 2023r. tj. czwartek-egzamin ósmoklasisty-j. angielski;

-9 czerwca 2023r., tj. piątek;

W  w/w dni dla uczniów którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

 

Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023

Nazwisko i imię Godziny dostępności n-la
1 Błażowska Edyta wtorek:14.20 – 14.50
2 Chromy Anna poniedziałek: 7.10 – 7.40
3 Chwała Zuzanna czwartek: 13.30 – 14.00 oraz piątek 8.00 – 8.30
4 Ciapa Bernadeta czwartek: 7.40 – 8.40
5 Katarzyna Miocha wtorek: 11.30 – 12.30
6 Gołuszka Marta poniedziałek: 12.30 – 14.00 oraz czwartek: 7.30 – 8.00
7 Grych Beata wtorek: 13.25 – 14.25
8 Kosek Laura po zajęciach rewalidacyjnych
9 Łyczak Tresa poniedziałek i wtorek:12.30 – 13.00
10 Master Marta czwartek: 8.20 – 8.50 i 14.30 – 15.00
11 Mlak Małgorzata wtorek: 10.45 – 11.15 oraz piątek: 14.30 – 15.00
12 Mogiła Piotr poniedziałek: 10.45 – 11.45
13 Morek Dorota wtorek: 14.30 – 15.30
14 Pająk Beata wtorek: 13.25 – 14.25
15 Pitoń Jadwiga piątek: 11.15 – 11.45
16 Rachwał Urszula poniedziałek: 14.30 – 15.00
17 Sikora Anna poniedziałek: 13.35 – 14.35 (bez pierwszego poniedziałku w miesiącu)
18 Trzebońska Małorzata piątek: 8.45 – 9.45
19 Walinowicz Monika wtorek: 13.00 – 14.00
20 Woźniak Anna poniedziałek: 12.30 – 13.30
21 Woźniak Rafał piątek: 10.40 – 11.40
22 Zborowska Bożena poniedziałek: 11.45 – 12.45
23 Kruźlak Renata po zajęciach rewalidacyjnych
24 Stanisława Czarniak środa: 8.00 – 9.00
25  Magdalena Dudoń wtorek: 7.30 – 8.00 
26    

 

 

Program wychowawczo profilaktyczny Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte 

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

APELE ,UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, IMPREZY WEWNĄTRZSZKOLNE I ŚRODOWISKOWE

Czytaj dalej

 

PROCEDURY  ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 w LEŃCZACH

Czytaj dalej

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej 

poniedziałek- 7.30-11.35

wtorek -7.30-11.35

środa -7.50-12.35

czwartek-8.oo-12.30

piątek-8.00-11.35

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

wtorek- 9.50-11.50

środa- 9.50-11.30

czwartek- 10.50-12.00

piątek-9.50-12.00

 

Dyżur pielęgniarki szkolnej 

poniedziałek-10.00-13.00

czwartek-7.00-11.00

Przedszkole Podolany

czwartek-11.00-13.00