Dla Rodziców

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W LEŃCZACH

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

Lp Wydarzenie z życia szkoły Data
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 04 IX 2023
2 I zebranie z rodzicami 14 IX 2023
3 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 13 X 2023
4 II zebranie rodziców – KONSULTACJE śródokresowe 15 XI 2023
5 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 I 2023
6 Termin wystawiania ocen śródrocznych

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych- dz. el. LIBRUS

5 I 2024
7 Konferencja klasyfikacyjna śródroczna 9 I 2024
8 Zakończenie I okresu 12 I 2024
9 III zebranie rodziców – informacja o ocenach śródrocznych- KONSULTACJE 17 I 2023
10 Ferie zimowe- woj. małopolskie 12 II – 25 II 2024
11 Wiosenna przerwa świąteczna 28 III – 2 IV 2024
12 Rekolekcje  Wielkopostne termin zostanie podany
13 IV zebranie rodziców – KONSULTACJE śródokresowe 8  V 2024
14 Egzamin ósmoklasisty -język polski 14 V 2024
15 Egzamin ósmoklasisty -matematyka 15 V 2024
16 Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny 16 V 2024
17 Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannych ocenach z  zachowania 17 V 2024 
18 Poinformowanie uczniów i rodziców

o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

10 VI 2024
19 Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych do 13 VI 2024
20 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

i przekazania szkołom zaświadczeń

ogłosi dyrektor CKE
21 Konferencja klasyfikacyjna roczna    17 VI 2024
22 Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 21 VI 2024
23 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 VI 2024
24 Ferie letnie 22 VI-31 VIII 2024

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela (po konsultacjach z R. R.) :

 

– 13 października 2023r., tj. piątek

– 02 listopada 2023 tj. czwartek

– 03 listopada 2023 tj. piątek

– 02 maja 2024r., tj. czwartek

– 14 maja 2024r. tj. wtorek – egzamin ósmoklasisty – j. polski;

– 15 maja 2024r. tj. środa – egzamin ósmoklasisty-matematyka;

– 16 maja 2024r. tj. czwartek – egzamin ósmoklasisty-j. angielski;

– 31 maja 2024r. tj. piątek

 

W  w/w dni dla uczniów którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

 

 

Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

Nazwisko i imię Godziny dostępności n-la
1 Błażowska Edyta WTOREK 8:25 – 8:55
2 Dudoń Magdalena PIĄTEK 10:35-11:35
3 Stołowska Katarzyna ŚRODA 12:45-13:45
4 Ciapa Bernadeta PIĄTEK 11:45-12:45
5 Mirocha Katarzyna WTOREK 10:45-11:45
6 Gołuszka Marta PIĄTEK 10:45-11:45
7 Grych Beata ŚRODA, PIĄTEK  7:30-8:00
8 Kosek Laura po zajęciach rewalidacyjnych
9 Łyczak Teresa ŚRODA 9:45 – 10:45
10 Master Marta WTOREK, PIĄTEK 14:25 – 14:45
11 Mlak Małgorzata CZWARTEK 11:30-12:30
12 Mogiła Piotr CZWARTEK 7:55-8:55
13 Morek Dorota PONIEDZIAŁEK 13:30 – 14:30
14 Pająk Beata PIĄTEK 8:45 – 9:45
15 Pitoń Jadwiga PIĄTEK (co 2 tygodnie) 12:45 – 13:45
16 Sikora Anna PIĄTEK 9:35 – 10:35
17 Trzebońska Małorzata PONIEDZIAŁEK 8:00 – 9:00
18 Walinowicz Monika CZWARTEK 11:30-12:30
19 Woźniak Anna WTOREK 8:00 – 9:00
20 Woźniak Rafał CZWARTEK 12:45-13:45
21 Zborowska Bożena ŚRODA 10:40-11:10

CZWARTEK 11.15 – 11.45

22 Kruźlak Renata po zajęciach rewalidacyjnych
23 Czarniak Stanisława PONIEDZIAŁEK 10:15 – 11:15

ŚRODA 10:15 – 11:15

24 Śliwa Beata PONIEDZIAŁEK 9:50 – 10:50
25 Stawowy Grażyna ŚRODA 8:45 – 9:45
 26 Hejmej Halina PONIEDZIAŁEK 13.00-13.30

ŚRODA 8.00-8.30

27 Filek Joanna PIĄTEK 12.00 – 13.00
28 Mikołajczak Żak-Małgorzata PONIEDZIAŁEK 13.30-14.00

CZWARTEK 13.30-14.00

29 Komorowska Katarzyna PIĄTEK 8.30-9.30

 

Program wychowawczo profilaktyczny Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte 

Czytaj dalej

 

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

APELE ,UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, IMPREZY WEWNĄTRZSZKOLNE I ŚRODOWISKOWE

Czytaj dalej

 

PROCEDURY  ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 w LEŃCZACH

Czytaj dalej

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej 

poniedziałek- 7.30-11.30

wtorek -7.30-12.30

środa -7.30-11.30

czwartek-7.30-11.30

piątek-7.30-11.30

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

poniedziałek- 10.00-11.30

wtorek- przedszkole- 9.30-11.30

środa- 9.00-12.30

czwartek- 10.00-13.00

 

Dyżur pielęgniarki szkolnej 

poniedziałek-7.00-11.00

środa-7.00-10.00

czwartek-7.00-11:00

Przedszkole Podolany

środa-10.00-14.00