Nauczyciele

 

Grono Pedagogiczne w Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach

w roku szkolnym 2022/2023:

Dyrekcja:

mgr Stanisława Czarniak

e-mail: stanislawa.czarniak@szkolalencze.pl

nauczyciel biologii, nauczyciel przyrody,

nauczyciel zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

mgr Grażyna Stawowy:

e-mail: grazyna.stawowy@szkolalencze.pl

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel edukacji  wczesnoszkolnej

opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik”

mgr Dorota Morek: wicedyrektor

e-mail: dorota.morek@szkolalencze.pl

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

mgr Bernadeta Ciapa – pedagog szkolny

e-mail: bernadeta.ciapa@szkolalencze.pl

 

Zespoły nauczycieli:

ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY:

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH:

mgr Bernadeta Ciapa e-mail: bernadeta.ciapa@szkolalencze.pl nauczyciel biologii,

nauczyciel przyrody,

nauczyciel geografii

mgr Małgorzata Mlak e-mail: malgorzata.mlak@szkolalencze.pl nauczyciel matematyki,

nauczyciel informatyki/zajęć komputerowych

mgr Piotr Mogiła e-mail: piotr.mogila@szkolalencze.pl nauczyciel informatyki/edukacji informatycznej

nauczyciel chemii

mgr Anna Sikora e-mail:marta.goluszka@szkolalencze.pl koordynator zespołu ,

nauczyciel matematyki,

nauczyciel fizyki,

 nauczyciel informatyki

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH:

mgr Edyta Błażowska nauczyciel języka niemieckiego
mgr Anna Woźniak nauczyciel języka angielskiego,

nauczyciel muzyki,

opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik”

mgr Rafał Woźniak koordynator zespołu ,

nauczyciel języka angielskiego

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

mgr Anna Chromy koordynator zespołu ,

nauczyciel wychowania fizycznego,

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Grażyna Stawowy nauczyciel wychowania fizycznego,

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ: (w tym n-l wspomagający)

mgr Katarzyna Mirocha koordynator zespołu ,

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Karolina Gryczyńska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

logopeda,

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Marta Master nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych,

nauczyciel wspomagający

mgr Ewelina Dobrewska-Maryon
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Katarzyna Mirocha nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

 

mg Teresa Łyczak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Monika Walinowicz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

nauczyciel bibliotekarz

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ:

mgr Zuzanna Chwała nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Bogusława Czarniak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Beata Pająk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

nauczyciel plastyki

mgr Beata Śliwa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

nauczyciel zajęć technicznych

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH:

mgr Anna Chromy nauczyciel wychowania fizycznego,

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Beata Grych nauczyciel katecheta,

nauczyciel zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

 

mgr Małgorzata Trzebońska
nauczyciel zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

nauczyciel współorganizujący kształcenie

 

mgr Teresa Łyczak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

nauczyciel zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

mgr Marta Master koordynator zespołu ,

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych,

nauczyciel wspomagający

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH

mgr Beata Pająk koordynator zespołu,

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

nauczyciel plastyki

mgr Anna Woźniak nauczyciel języka angielskiego,

nauczyciel muzyki,

opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik”