Nauczyciele

 

Grono Pedagogiczne w Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach

w roku szkolnym 2023/2024:

Dyrekcja:

mgr Stanisława Czarniak

e-mail: stanislawa.czarniak@szkolalencze.pl

nauczyciel biologii, nauczyciel przyrody,

nauczyciel zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

mgr Anna Woźniak:

e-mail: anna.wozniak@szkolalencze.pl

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel muzyki

nauczyciel plastyki

opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik”

mgr Dorota Morek: wicedyrektor

e-mail: dorota.morek@szkolalencze.pl

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

mgr Bernadeta Ciapa – pedagog szkolny

e-mail: bernadeta.ciapa@szkolalencze.pl

 

mgr Bernadeta Ciapa  nauczyciel biologii,

nauczyciel przyrody,

nauczyciel geografii

mgr Małgorzata Mlak nauczyciel matematyki,
mgr Piotr Mogiła  nauczyciel informatyki/edukacji informatycznej

nauczyciel chemii

mgr Anna Sikora  nauczyciel matematyki,

nauczyciel fizyki,

mgr Bożena Zborowska nauczyciel języka polskiego
mgr Marta Gołuszka nauczyciel języka polskiego
mgr Edyta Błażowska nauczyciel języka niemieckiego
mgr Rafał Woźniak nauczyciel języka angielskiego
mgr Grażyna Stawowy nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Magdalena Dudoń nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Rafał Woźniak nauczyciel języka angielskiego
mgr Beata Grych nauczyciel katecheta,

nauczyciel zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Małgorzata Trzebońska nauczyciel zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Marta Master nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych,

nauczyciel wspomagający

mgr Katarzyna Mirocha nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Karolina Gryczyńska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

logopeda,

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

mgr Ewelina Dobrewska-Maryon
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Katarzyna Mirocha nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

 

mg Teresa Łyczak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Monika Walinowicz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

nauczyciel bibliotekarz

mgr Katarzyna Stołowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Katarzyna Mirocha nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Teresa Łyczak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Beata Pająk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

nauczyciel plastyki

mgr Beata Śliwa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

nauczyciel zajęć technicznych