Aktual

Z ostatniej chwili
Szanowni Państwo! W związku z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że w dniach od 26.10.2020 r. do 08.11.2020r.:1.Wychowanie przedszkolne oraz edukacja w klasach I- III odbywać się będzie, w dalszym ciągu, w trybie stacjonarnym wg dotychczasowego planu zajęć. 2.Bez zmian organizacyjnych funkcjonować będzie  świetlica szkolna oraz dowóz uczniów. 3.Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. 4. Nauka zdalna odbywać ię będzie na platformie Google Cassroom wg obowiązującego dotychczas planu lekcji ( uczniowie na lekcjach informatyki oraz innych  lekcjach zostali przygotowani do nauki za pomocą tej platformy). Na lekcjach będzie odnotowywana obecność. Nieobecności Rodzice powinni usprawiedliwiać. 5.W razie wątpliwości, pytań, problemów należy  kontaktować  się z wychowawcami, nauczycielami za pomocą dziennika elektronicznego Librus lub telefonicznie. Życząc zdrowia, prosimy Państwa o współpracę. Dyrekcja  ZS nr 6 w Leńczach

Ogólnopolski Konkurs Do Hymnu
9 października w naszej szkole rozbrzmiewały polskie pieśniCzytaj dalej

Sportowe sukcesy naszej ósmoklasistki
Karolina Kumor odniosła ostatnio duże sukcesyCzytaj dalej

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
29 września odbyły się tegoroczne wyboryCzytaj dalej

Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2020/2021
W związku z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Oświatowe, dyrektor szkoły jak również inne organy szkoły nie są upoważnienie do zawierania umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Decyzja o ubezpieczeniu należy do Rodziców. Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, przygotowana została oferta ubezpieczeniowa dla naszej szkoły, z linkiem oraz kodem aktywacyjnym, aby każdy Rodzic miał możliwość ubezpieczenia dziecka indywidualnie online.Kwota ubezpieczenia to 35 zł. Strona będzie aktywna do 30 września. Jeśli Rodzic zdecyduje się na ubezpieczenie dziecka w terminie późniejszym, składka będzie taka sama, natomiast ubezpieczenie będzie obowiązywało od daty wpłaty składki (a nie od 01.09.2020 r.). Aby zawrzeć umowę ubezpieczenia przejdź tutaj

Procedury funkcjonowania szkoły w Leńczach w czasie epidemii

Harmonogram oraz regulamin dowozu uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020r

Szkolny zestaw podręczników na rok 2020/2021
Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2020/2021 w Zespole Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w LeńczachCzytaj dalej