Innowacje

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”- ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Innowacja programowo- metodyczna realizowana w klasie III a od 1 października 2019 do 30 kwietnia 2020 r. Prowadząca :mgr Beata Pająk

 2. „Lekcje z emocjami . Jak dbać o swój nastrój?- projekt do realizacji podczas godzin wychowawczych w klasie V a – prowadząca mgr Bożena Zborowska oraz VI a- prowadząca mgr Anna Chromy.

 3. „Wesoła matematyka” zajęcia matematyczne w Przedszkolu. Innowacja programowo- metodyczna realizowana w grupie przedszkolnej B w Przedszkolu     w Podolanach od października 2019 r. do czerwca 2020 r. Prowadząca : mgr Katarzyna Mirocha

„Uczę się ratować razem z mamą”

[/read]

Głównym celem programu jest nauczenie uczniów i zainteresowanych rodziców zachowania się w miejscu wypadku oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Dzieci od najmłodszych lat, muszą mieć świadomość, że szybka i prawidłowa reakcja może pomóc uratować zdrowie i życie  drugiego człowieka. Często się zdarza, że dorosłe osoby albo nie wiedzą, albo w stresie zapominają, co robić. Tylko długotrwałe uczenie się i doskonalenie swoich umiejętności pozwoli w przyszłości przynieść wymierne efekty. Wspólna nauka dziecko- rodzic na pewno zmobilizuje obie strony i przyniesie wyjątkowy rezultat.

Program innowacyjny autorstwa mgr Bogumiły Czarniak i mgr Grażyny Stawowy realizowany jest w klasie IIa SP w Leńczach od października 2016r do czerwca 2017r. Zajęcia odbywają   raz w miesiącu.

Tematy zajęć:

 1. Ocena stanu poszkodowanego, wzywanie pomocy na miejsce wypadku, pozycja bezpieczna.

 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa przywracanie i utrzymanie drożności dróg oddechowych.

 3. Łańcuch przeżycia, przypomnienie poznanych czynności ratujących życie.

 4. Apteczka małego ratownika.

 5. Krwotoki z nosa ukazanie sytuacji, kiedy najczęściej może dojść do krwotoku z nosa.

 6. Zwichnięcia, skręcenia, złamania kości otwarte i zamknięte.

 7. Zadławienia, utrata przytomności.

 8. Oparzenia termiczne, bezpieczne opalanie.

 9. Ewaluacja programu

 

[/read]

Za górami, za lasami…

Czytaj dalej