Kontakt

Adres pocztowy ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6
34-142 Leńcze 276
Telefon (033) 876-87-82
Fax (033) 876-87-82
Filia Podolany adres pocztowy

Telefon (filia Podolany)

34-142 Leńcze, Podolany 21

(33) 876-87-11

E-mail poczta@szkolalencze.pl

 

 

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w środy w godzinach od 10.00 do 13.00

Mapa dojazdu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, Leńcze 276, 34-142 Leńcze,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ads2@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.