Dokumenty

Regulamin korzystania z jadalni w Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach

– Szkoła Podstawowa

Czytaj dalej

Regulamin Dotyczący funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w  Leńczach

Czytaj dalej

 Standardowa procedura ewakuacji uczniów i nauczycieli z budynku szkoły

Czytaj dalej

Uchwała   nr 7/2017/2018 Rady  Pedagogicznej Zespołu  Szkół  nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach z  dnia 29 listopada 2017 r.

 Czytaj dalej

Statut Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

Statut Szkoły Podstawowej im Bohaterów Westerplatte w Leńczach (tekst ujednolicony z dnia 31-08-2020)

Statut Przedszkola w Podolanach

Zmiany do statutów

Zmiana do statutu Szkoły Podstawowej z dnia 31-08-2022

Zmiana do statutu Szkoły Podstawowej z dnia 28-08-2023