Dokumenty

Regulamin Dotyczący funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w  Leńczach

Czytaj dalej

 Standardowa procedura ewakuacji uczniów i nauczycieli z budynku szkoły

Czytaj dalej

Uchwała   nr 7/2017/2018 Rady  Pedagogicznej Zespołu  Szkół  nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach z  dnia 29 listopada 2017 r.

 Czytaj dalej

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W LEŃCZACH

Czytaj dalej

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W LEŃCZACH ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W LEŃCZACH Z KLASAMI I-III W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W LEŃCZACH

Tekst ujednolicony zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2020 r.

Czytaj dalej

Zmiany do statutu

STATUT PRZEDSZKOLA W PODOLANACH

Czytaj dalej