Projekty

Rok szkolny 2023/2024

 

„Podkręć formę – aktywność mierzona kilometrami”

 

Nazwa szkoły: SZKOŁA PODSTAWOWA im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

Autorzy: mgr Grażyna Stawowy, mgr Magdalena Dudoń

Przedmiot: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Rodzaj innowacji: mieszana – organizacyjno-programowa

Data wprowadzenia: 16 WRZEŚNIA 2023

Data zakończenia: 05 CZERWCA 2024

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2023/2024, cykl jesienny – 4 tygodnie, cykl zimowy -4 tygodnie, cykl wiosenny  4 tygodnie. z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym .

Innowacja realizowana będzie w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dodatkowych zajęć sportowych oraz w czasie wolnym.

Podczas realizacji  innowacji zostanie wykorzystana praca z smartfonem, opaską mierzącą tętno i aplikacjami, które zmierzą pokonaną odległość. Formą prezentacji pokonanej odległości, będą odczyty z aplikacji, zdjęcia z ciekawych miejsc i inne wg pomysłu uczniów.

Formy aktywności, które będą podlegały pomiarom:

  • Chód
  • Bieg
  • Jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach.

Aplikacja mierzy pokonany dystans przez cały dzień, podczas pobytu w szkole, w drodze do domu i po zajęciach lekcyjnych.

Uczniowie monitorują i dokumentują swoją aktywność i w cyklach tygodniowych przedstawiają nauczycielowi wychowania fizycznego, podają ilość pokonanych w danym tygodniu kilometrów.

Innowacja przebiega w trzech etapach :

– I etap – okres jesienny – 4 tygodnie

– II etap- okres zimowy- 4 tygodnie

– III etap – okres wiosenny – 4 tygodnie

Wzięcie udziału w projekcie skutkuje dodatkowymi ocenami z wychowania fizycznego za aktywność.

Cele innowacji

Cel główny:  Zaszczepienie potrzeby aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz wykorzystanie nowoczesnych środkach multimedialnych monitorujących aktywność fizyczną.

Cele szczegółowe:

  • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie wiedzy o nowoczesnych środkach multimedialnych wspomagających aktywność fizyczną
  • umiejętność wykorzystania stron i programów internetowych do monitorowania poziomu aktywności fizycznej
  • kształtowanie wytrzymałości i kondycji fizycznej poprzez systematyczne treningi
  • skonalenie umiejętności samodzielnego planowania systematycznej aktywności fizycznej
  • poszerzenie wiedzy na temat pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka
  • poprawienie ogólnej wydolności organizmu uczniów, co w znaczny sposób może przyczynić się do osiągania lepszych wyników sportowych oraz poprawy zdrowia
  • zapoznanie uczniów z aplikacjami umożliwiającymi korzystanie z zasobów miejskich takich jak rowery, ścieżki rowerowe, hulajnogi, rolki
  • aktywne poszukiwanie w Internecie ciekawych miejsc …

Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

  • Zdobywają wiedzę i podnoszą sprawność fizyczną w sposób kreatywny
  • Wykorzystują możliwości jakie dają urządzenia multimedialne i aplikacje zdrowotne
  • Uczą się sposobu na aktywne życie

Nauczyciel:

  • Wykorzystuje technologie multimedialne
  • Jest czynnym współuczestnikiem projektu

Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

– rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,

Szczegółowa analiza wyników przeprowadzonych rozmów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu z realizacji innowacji.

Spodziewane efekty

Wpływ na uczniów:

  • Rozwój sprawności fizycznej.
  • Zaangażowanie i współdziałanie w zespole klasowym.
  • Ukierunkowanie na zdrowy styl życia.

Wpływ na pracę szkoły:

  • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wdrażanie innowacyjnych metod pracy z uczniem.

 

Skasowano: Rok szkolny 2019/2020

Skasowano: Projekt „BĄDŹ KUMPLEM, nie dokuczaj”

Skasowano:

Skasowano:

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w  trzeciej edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. W tym roku twarzą akcji został piłkarz reprezentacji Polski – Jakub Błaszczykowski, który zachęca dzieci do gry fair play i propaguje koleżeńskie zachowania.Organizatorem kampanii jest Cartoon Network, a partnerem Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Skasowano:

Skasowano:

Coraz więcej dzieci doświadcza dokuczania w szkole i poza nią. Najmłodsi szukają wtedy pomocy w różnych miejscach, m.in. dzwoniąc na numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). W ubiegłym roku, spośród 116 tys. połączeń, co dziewiąta rozmowa dotyczyła właśnie tego problemu.

Skasowano:

W ramach akcji uczniowie klas I-VIII uczestniczą w zajęciach związanych z tematyką dotyczącą modeli zachowań społecznych.

Skasowano:

Szkolnym koordynatorem kampanii jest Pani pedagog mgr Bernadeta Ciapa.

Skasowano:


Skasowano: Projekt „Do Hymnu”

Skasowano:

„Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.Nasza szkoła została zakwalifikowana jako jedna z 22 szkół w województwie małopolskim: https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu/aktualnosci/do-hymnu-wyniki-naboru-do-konkursu-

Skasowano:

Skasowano:

Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz wybranych pieśni hymnicznych.

Skasowano:

15 października 2019 roku wystartowała III edycja konkursu „Do Hymnu”. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 17 lutego – 10 kwietnia 2020 r.

Skasowano:

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu zgłosiło się aż 515 szkół z całej Polski. 

Skasowano:

300 pierwszych, które przysłały swoje zgłoszenia, zostało zakwalifikowanych.

Skasowano:

Koordynatorem projektu jest Pani  mgr Anna Chromy, która zajmuje się scenografią i strojami oraz  Pani mgr Anna Woźniak, która przygotowuje stronę muzyczną.

Skasowano: Więcej informacji na stronie: https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu

Skasowano:

>>Teksty pieśni<<

Skasowano:


Skasowano: Projekt „Granie na ekranie – zachowania growe młodzieży w Polsce”

Skasowano: https://dbamomojzasieg.com/granie-na-ekranie/

Skasowano:

Projekt badawczy , w którym udział bierze nasza szkoła dotyczący zjawiska grania w gry wideo i gry on-line jest kontynuacją działań zrealizowanych w latach 2015-2019 przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Projekt dotyczy realizacji badań naukowych w zakresie używania przez młodzież gier wideo i gier on-line, a realizatorem projektu jest Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Dyrekcją szkoły.

Skasowano:

Głównym celem prowadzonego badania ankietowego jest poznanie wzorów korzystania przez dzieci z gier cyfrowych. Część pytań bezpośrednio odnosi się do używania nowych technologii w ogóle i do tego, jak się dzisiaj czujesz młodzież.

Skasowano:

Prowadzone badania mają charakter anonimowy, dlatego nigdzie nie będzie podawane imię i nazwisko czy adres zamieszkania. Zebrane dane mają charakter poufny i wykorzystane zostaną jedynie do celów naukowych. Jako takie zaprezentowane one zostaną w końcowym raporcie przygotowanym do końca grudnia 2020 roku.

Skasowano:

Podejmowana tematyka badań wpisuje się w szeroko rozumiana profilaktykę e-uzależnień, czyli oddziaływań zmierzających do ograniczenia takich zjawisk jak uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, portali społecznościowych czy gier online. Projekt pt. „GRANIE NA EKRANIE ” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 określone przez MEN (punkt 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych oraz punkt 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego).

Skasowano:

OPRACOWANE WYNIKI POSŁUŻĄ DO:

Skasowano:

Skasowano:

  • stworzenia szczegółowego raportu z badań,

Skasowano:

  • opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych

Skasowano:

  • opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,

Skasowano:

  • opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli,

Skasowano:

  • przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.

Skasowano:

Skasowano:

Projekt koordynuje Pani mgr  Anna Chromy we współpracy z Panem mgr Piotrem Mogiłą.

Skasowano:


Skasowano: Projekt „Pozytywna  Uwaga”

Skasowano: https://pozytywnauwaga.pl

Skasowano:

Wychowawczyni klasy VI Pani mgr Anna Chromy bierze udział w projekcie wraz ze swoją klasą. Pozytywne uwagi będą również otrzymywać otrzymywać inne klasy i indywidualnie uczniowie. Uwagi będą miały charakter motywacyjny do podejmowania kolejnych działań i budowania poczucia własnej wartości przez uczniów.

Skasowano:

„Pozytywna uwaga” to pomysł rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 52 na warszawskim Targówku. Urodził się chwilę po tym, kiedy jedna z wychowawczyń poprosiła uczniów, by opisali swoje pozytywne cechy. Dostała same puste kartki! Dzieci nie potrafiły napisać nic dobrego o sobie. Kompletnie nic. Dotarło do nas wtedy, że to my, dorośli, zawiedliśmy. My, rodzice, nie pomogliśmy dzieciom zbudować takiej samooceny, która pozwoliłaby im o sobie mówić – i myśleć! – dobrze. A przecież kochamy nasze dzieci i chcemy dla nich wszystkiego, co najlepsze, prawda? Wśród uwag od nauczycieli rzadko zdarzają się pozytywne. A te są zwykle pochwałami za coś oczywistego – za grzeczne zachowanie, za pomoc przy sprzątaniu po przedstawieniu.  W szkole nie da się uciec od ocen, a dobra uwaga od nauczyciela zostaje z nami na całe życie. Niech nasze dzieci idą w świat przekonane, że nawet jak nie mają czerwonego paska, to są w czymś dobre. Niech poczują nasze wsparcie.

Skasowano:

Niech jak najwięcej uczniów dostanie teraz pozytywną uwagę od swoich nauczycieli – oficjalnych, wpisanych do dzienniczków. Przegońmy wspólnie smutek ze szkolnych korytarzy.

Skasowano:

Co ważne, chwalmy siebie. Rozmawiajmy, mówmy sobie coś dobrego. Nic przecież tak nie motywuje do lepszej pracy jak dobre słowo.

Skasowano:

Nie czekamy. Zaczynamy już dziś.

Skasowano:


Skasowano: Projekt „Klasowa Wigilia bez plastików”

Skasowano:

Wigilia klasowa wpisała na stałe wpisała się w tradycje klasy, której wychowawczynią jest Pani mgr Anna Chromy.

Skasowano:

W zeszłym roku wigilia zorganizowana została bez użycia plastiku. Uczniowie przynieśli swoją zastawę, sztućce oraz kubki.

Skasowano:

W roku bieżącym klasa po raz kolejny organizuje wspólną wigilię biorąc równocześnie udział w ogólnopolskiej akcji  wymyślonej przez nauczycielkę Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

Skasowano:

https://biologiazblondynka.blogspot.com/2019/12/klasowa-wigilia-bez-plastiku-2019.html?spref=fb&fbclid=IwAR39f7LeNNjrFRNv8CrZiqoxy3V6_iUu9hZiqryYTdkhFM_ZXR-ZRvrPO0E

Skasowano:

Joanna Gadomska, nauczycielka biologii w ZSEU zaproponowała, aby wszystkie organizowane w szkole klasowe wigilie odbyły się bez używania plastikowych talerzy, kubków i sztućców. Głównym celem akcji jest ograniczenie plastikowych odpadów. #WIGILIANOWASTE. Jesteśmy ZA. Dbamy o NASZĄ MATKĘ ZIEMIĘ!

Skasowano:


Skasowano: Projekt „Czytam z klasą”

Skasowano:

Uczniowie klasy III pod opieką Pani mgr Beaty Pająk biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

Skasowano: Projekt składa się z 3 modułów:     

Skasowano: 1. Fikuśne lekturki spod chmurki

Skasowano: 2. Zwierzęce lekturki spod chmurki 

Skasowano: 3. Polskie lekturki spod chmurki

Skasowano: W każdym z modułów uczniowie będą wybierali jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której następnie wykonają różnorodne zadania.

Skasowano:

Skasowano: