Projekty

 

Rok szkolny 2019/2020

Projekt „BĄDŹ KUMPLEM, nie dokuczaj”

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w  trzeciej edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. W tym roku twarzą akcji został piłkarz reprezentacji Polski – Jakub Błaszczykowski, który zachęca dzieci do gry fair play i propaguje koleżeńskie zachowania.Organizatorem kampanii jest Cartoon Network, a partnerem Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Coraz więcej dzieci doświadcza dokuczania w szkole i poza nią. Najmłodsi szukają wtedy pomocy w różnych miejscach, m.in. dzwoniąc na numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzonym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). W ubiegłym roku, spośród 116 tys. połączeń, co dziewiąta rozmowa dotyczyła właśnie tego problemu.

W ramach akcji uczniowie klas I-VIII uczestniczą w zajęciach związanych z tematyką dotyczącą modeli zachowań społecznych.

Szkolnym koordynatorem kampanii jest Pani pedagog mgr Bernadeta Ciapa.


Projekt „Do Hymnu”

„Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.Nasza szkoła została zakwalifikowana jako jedna z 22 szkół w województwie małopolskim: https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu/aktualnosci/do-hymnu-wyniki-naboru-do-konkursu-

 

Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz wybranych pieśni hymnicznych.

15 października 2019 roku wystartowała III edycja konkursu „Do Hymnu”. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 17 lutego – 10 kwietnia 2020 r.

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu zgłosiło się aż 515 szkół z całej Polski. 

300 pierwszych, które przysłały swoje zgłoszenia, zostało zakwalifikowanych.

Koordynatorem projektu jest Pani  mgr Anna Chromy, która zajmuje się scenografią i strojami oraz  Pani mgr Anna Woźniak, która przygotowuje stronę muzyczną.

Więcej informacji na stronie: https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu

>>Teksty pieśni<<


Projekt „Granie na ekranie – zachowania growe młodzieży w Polsce”

https://dbamomojzasieg.com/granie-na-ekranie/

Projekt badawczy , w którym udział bierze nasza szkoła dotyczący zjawiska grania w gry wideo i gry on-line jest kontynuacją działań zrealizowanych w latach 2015-2019 przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Projekt dotyczy realizacji badań naukowych w zakresie używania przez młodzież gier wideo i gier on-line, a realizatorem projektu jest Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Dyrekcją szkoły.

Głównym celem prowadzonego badania ankietowego jest poznanie wzorów korzystania przez dzieci z gier cyfrowych. Część pytań bezpośrednio odnosi się do używania nowych technologii w ogóle i do tego, jak się dzisiaj czujesz młodzież.

Prowadzone badania mają charakter anonimowy, dlatego nigdzie nie będzie podawane imię i nazwisko czy adres zamieszkania. Zebrane dane mają charakter poufny i wykorzystane zostaną jedynie do celów naukowych. Jako takie zaprezentowane one zostaną w końcowym raporcie przygotowanym do końca grudnia 2020 roku.

Podejmowana tematyka badań wpisuje się w szeroko rozumiana profilaktykę e-uzależnień, czyli oddziaływań zmierzających do ograniczenia takich zjawisk jak uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, portali społecznościowych czy gier online. Projekt pt. „GRANIE NA EKRANIE ” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 określone przez MEN (punkt 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych oraz punkt 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego).

OPRACOWANE WYNIKI POSŁUŻĄ DO:

  • stworzenia szczegółowego raportu z badań,
  • opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych
  • opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,
  • opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli,
  • przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.

Projekt koordynuje Pani mgr  Anna Chromy we współpracy z Panem mgr Piotrem Mogiłą.


Projekt „Pozytywna  Uwaga”

https://pozytywnauwaga.pl

Wychowawczyni klasy VI Pani mgr Anna Chromy bierze udział w projekcie wraz ze swoją klasą. Pozytywne uwagi będą również otrzymywać otrzymywać inne klasy i indywidualnie uczniowie. Uwagi będą miały charakter motywacyjny do podejmowania kolejnych działań i budowania poczucia własnej wartości przez uczniów.

„Pozytywna uwaga” to pomysł rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 52 na warszawskim Targówku. Urodził się chwilę po tym, kiedy jedna z wychowawczyń poprosiła uczniów, by opisali swoje pozytywne cechy. Dostała same puste kartki! Dzieci nie potrafiły napisać nic dobrego o sobie. Kompletnie nic. Dotarło do nas wtedy, że to my, dorośli, zawiedliśmy. My, rodzice, nie pomogliśmy dzieciom zbudować takiej samooceny, która pozwoliłaby im o sobie mówić – i myśleć! – dobrze. A przecież kochamy nasze dzieci i chcemy dla nich wszystkiego, co najlepsze, prawda? Wśród uwag od nauczycieli rzadko zdarzają się pozytywne. A te są zwykle pochwałami za coś oczywistego – za grzeczne zachowanie, za pomoc przy sprzątaniu po przedstawieniu.  W szkole nie da się uciec od ocen, a dobra uwaga od nauczyciela zostaje z nami na całe życie. Niech nasze dzieci idą w świat przekonane, że nawet jak nie mają czerwonego paska, to są w czymś dobre. Niech poczują nasze wsparcie.

Niech jak najwięcej uczniów dostanie teraz pozytywną uwagę od swoich nauczycieli – oficjalnych, wpisanych do dzienniczków. Przegońmy wspólnie smutek ze szkolnych korytarzy.

Co ważne, chwalmy siebie. Rozmawiajmy, mówmy sobie coś dobrego. Nic przecież tak nie motywuje do lepszej pracy jak dobre słowo.

Nie czekamy. Zaczynamy już dziś.


Projekt „Klasowa Wigilia bez plastików”

Wigilia klasowa wpisała na stałe wpisała się w tradycje klasy, której wychowawczynią jest Pani mgr Anna Chromy.

W zeszłym roku wigilia zorganizowana została bez użycia plastiku. Uczniowie przynieśli swoją zastawę, sztućce oraz kubki.

W roku bieżącym klasa po raz kolejny organizuje wspólną wigilię biorąc równocześnie udział w ogólnopolskiej akcji  wymyślonej przez nauczycielkę Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

https://biologiazblondynka.blogspot.com/2019/12/klasowa-wigilia-bez-plastiku-2019.html?spref=fb&fbclid=IwAR39f7LeNNjrFRNv8CrZiqoxy3V6_iUu9hZiqryYTdkhFM_ZXR-ZRvrPO0E

Joanna Gadomska, nauczycielka biologii w ZSEU zaproponowała, aby wszystkie organizowane w szkole klasowe wigilie odbyły się bez używania plastikowych talerzy, kubków i sztućców. Głównym celem akcji jest ograniczenie plastikowych odpadów. #WIGILIANOWASTE. Jesteśmy ZA. Dbamy o NASZĄ MATKĘ ZIEMIĘ!


Projekt „Czytam z klasą”

Uczniowie klasy III pod opieką Pani mgr Beaty Pająk biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

Projekt składa się z 3 modułów:     

1. Fikuśne lekturki spod chmurki

2. Zwierzęce lekturki spod chmurki 

3. Polskie lekturki spod chmurki

W każdym z modułów uczniowie będą wybierali jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której następnie wykonają różnorodne zadania.