Tablica

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła  bierze udział w Programie Aktywna Tablica przygotowanym przez firmę Nowa Szkoła w ramach programu MEN dotyczącego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych.W ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu 3 tablic multimedialnych i 3 projektorów,które wykorzystywane są podczas procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Scenariusz lekcji informatyki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Scenariusz lekcji chemii z wykorzystaniem tablicy interaktywnej