Wycieczka klasy III na plantację borówki amerykańskiej