Wycieczka członków Spółdzielni Uczniowskiej do Wadowic