Wizyta pierwszaków na lotnisku i w Ogrodzie doświadczeń