Prace wyróżnione w szkolnym konkursie niepodległościowym