Podsumowanie półrocza / pożegnanie Pani mgr Bogusławy Czarniak