Poczet Sztandarowy na odsłonięciu pamiątkowej tablicy