Od niewoli do niepodległości – turniej historyczny