Małopolska w zdrowej atmosferze

Małopolska w zdrowej atmosferze

                  W ramach realizowanego i zintegrowanego projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, pt.  „Małopolska w zdrowej atmosferze”, Marszałek Województwa Małopolskiego  przekazał naszym przedszkolakom oczyszczacz powietrza. Za ten piękny gest jesteśmy bardzo wdzięczni i serdecznie dziękujemy. Uśmiechy są  tego najlepszym dowodem.

 

                      W związku z tym wydarzeniem realizowany był w naszym przedszkolu  program, związany z tematyką zanieczyszczeń powietrza. W czasie zajęć postawiliśmy sobie następujące cele, które zostały w pełni zrealizowane:

  • poznanie przez dziecko czym jest powietrze i jaką ważną rolę pełni w naszym życiu,
  • poznanie przez dzieci właściwości jakie posiada powietrze,
  • samodzielne dochodzenie do wiedzy, poprzez wykonywanie doświadczeń z  nauczycielem, tworzenie  końcowych wniosków przez dzieci,
  • zaznajomienie się ze źródłami i skutkami zanieczyszczeń powietrza,
  • prawidłowe  wskazywanie działań,  jakie można podjąć na rzecz ochrony przyrody i czystego powietrza.

             Zajęcia zostały przeprowadzone w Grupie Zuchy oddział  „C” , w przedszkolu w Podolanach. Na koniec realizowanych zajęć dzieci,  zadeklarowały chęć pełnienia funkcji „Strażników czystego powietrza”  i tym samym popisały  kontrakt  odciskiem własnej dłoni.

A oto nasz fotorelacja z przeprowadzonych zajęć: