Kształcenie na odległość

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zapraszamy do korzystania z porad umieszczanych przez szkolnego pedagoga na stronie internetowej szkoły  w zakładce   Pedagog .

 

Szanowni Państwo!
Przypominamy o obowiązku uczestnictwa dzieci w kształceniu na odległość.
Zgodnie z informacją przesłaną do Państwa w dniu 24.03.2020 r. podstawową formą komunikacji (kształcenia na odległość) w naszej szkole jest dziennik elektroniczny Librus. Inne rozwiązania prowadzenia zajęć, w poszczególnych klasach, uzgadniane są bezpośrednio pomiędzy nauczycielami przedmiotów i uczniami. Wynika to z różnego poziomu dostępności nowych technologii.
Dostosowujemy metody i formy w sposób, umożliwiający kształcenie na odległość każdemu uczniowi.
W trosce o zdrowie Wszystkich, ale i właściwą edukację dzieci, liczymy na Państwa cierpliwość i współpracę. Dzięki znaczącym możliwościom platformy edukacyjnej Googleclassroom znaczna część nauczycieli będzie prowadzić zajęcia właśnie z wykorzystaniem tejże platformy. Link do platformy znajduje sią na stronie głównej szkoły lub tutaj https://classroom.google.com/h

Dyrekcja ZS 6 Leńcze

Szanowni Państwo!

W związku z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję ,iż ;

1. W dniach od 25.03.2020 do 10.04.2020r. w Zespole Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach wprowadza się nauczanie w trybie zdalnym. Organizacja nauki w Zespole Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach odbywa się w oparciu o dotychczasowy tygodniowy plan lekcji uczniów.

2. Podstawą komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny Librus, zwany dalej e-dziennikiem. W przypadku braku możliwości komunikacji w/w sposobem, komunikacja za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów lub telefonicznie.

3.Uczniowie powinni korzystać z materiałów zalecanych przez nauczyciela. Jeśli będzie potrzeba logowania się na jakąś platformę, uczniowie dostaną wyraźne polecenie nauczyciela. Prosimy Was o nadzorowanie pracy dziecka w Internecie.

4.Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

5.Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, sprawdzać stronę internetową szkoły.

6.W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

7. W razie wątpliwości, pytań ,kontaktować się wyżej wymienionymi środkami bezpośrednio z wychowawcami lub nauczycielami.

 

Uczniowie klas 4-8 :

 1. Samodzielnie (przez e-dziennik) lub za pomocą innych form komunikacji (poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonicznie), lub z pomocą rodziców kontaktują się z nauczycielami.
 2. Mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach lub zapoznawać się z materiałami przekazywanymi przez nauczycieli.
 3. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.
 4. Pracować systematycznie.
 5. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 6. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 7. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
  i w Internecie.
 8. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji
  z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

Uczniowie klas 1-3:

 1. Wychowawcy klas 1-3 komunikują się z Rodzicami, przekazując im treści do opanowania w domu , przez ich dzieci. Sposób komunikacji ustala wychowawca z Rodzicami uczniów.

                                  Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice

W czasie, gdy pozostajemy w domach i nie mamy możliwości  osobistego kontaktu nadal jesteśmy do Państwa dyspozycji. W obecnej trudnej sytuacji jesteśmy gotowi do udzielania wsparcia, porad  i pomocy specjalistycznej. Zapraszamy do kontaktu z nami przez dziennik internetowy Librus i w zależności od sytuacji odpowiemy na Państwa pytania lub uzgodnimy odpowiednie działania. Można do nas pisać o każdej porze jednak w czasie dyżurów odpowiemy najszybciej.

Pedagog szkolny, nauczyciel logopeda, nauczyciele wspomagający, nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne

Bardzo prosimy o stosowanie się do zaleceń służb, dbanie o Siebie i Swoich Bliskich oraz pozostawanie w domu

Pozdrawiamy serdecznie