Karate

Małopolski Klub Karate ”Oyama” – Pan Przemysław Brusik

Piątek 17.00- 18.00