Inne

Rok szkolny 2021/22

 

Wadowickie Potyczki Czytelnicze-31 maja 2022

31 maja miał miejsce finał projektu czytelniczego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu wadowickiego.Konkurs miał na celu kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na prawdę, dobro i piękno poprzez obcowanie z klasyką literatury dziecięcej. Projekt poprzez tworzenie mody na rodzinne czytanie pomaga rodzicom/opiekunom prawnym w wychowaniu do wartości oraz wspiera najmłodszych uczniów rozpoczynających proces edukacyjny poprzez zachęcanie do czytania i doskonalenie tej umiejętności oraz naukę współpracy w zespole.W tym roku uczniowie naszej szkoły  z klas II i III uczestniczyli w kolejnych etapach projektu koordynowanym przez Panią mgr Monikę Walinowicz.Pierwszy etap szkolny trwający od 2 listopada do 31 marca 2022 roku zakończył się zdobyciem pięciu sprawności.Uczestniczyło w nim 14 uczniów.Do etapu półfinałowego dotarło 11 uczestników.21 kwietnia wyłoniono spośród nich  dwuosobową drużynę  w składzie: Jakub Stokłosa   z klasy  III a i Antoni Para z klasy IIr.Reprezentowali oni naszą szkołę podczas etapu finałowego konkursu, który odbył się 31 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach.

Międzygminny etap Turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym- 22 marca 2022
22 marca w Kalwarii Zebrzydowskiej rywalizowało ze sobą 7 drużyn.Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VII a -Jakub Gaczorek, Łukasz Łyczak i Piotr Kos.Chłopcy zostali przygotowani do turnieju przez Panią mgr Beatę Śliwę. Konkurs składał się z 3 etapów: testu wiedzy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i rowerowego toru przeszkód.Nasi uczniowie wykazali się wiedzą i   umiejętnościami i zdobyli  III miejsce .

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

Brawa dla młodych ratowniczek    2017-04-12

Czytaj dalej

 

Brawa dla młodych projektantek  

Czytaj dalej