Dokumenty

Uchwała   nr 7/2017/2018 Rady  Pedagogicznej Zespołu  Szkół  nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach z  dnia 29 listopada 2017 r.

 Rozwiń więcej

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W LEŃCZACH

Rozwiń więcej

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W LEŃCZACH ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W LEŃCZACH Z KLASAMI I-III W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W LEŃCZACH

Rozwiń więcej

 STATUT PRZEDSZKOLA W PODOLANACH

Rozwiń więcej