Dla Rodziców

Nabór wniosków do świetlicy

Czytaj dalej

PROCEDURY  ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 w LEŃCZACH

Czytaj dalej

ANALIZA I OCENA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA:

Czytaj dalej

APELE ,UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, IMPREZY WEWNĄTRZSZKOLNE I ŚRODOWISKOWE

Czytaj dalej

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Czytaj dalej

Ważne terminy w roku szkolnym 2018/2019 dotyczące oceniania i klasyfikowania oraz trybu odwoławczego

Czytaj dalej

                                                

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

poniedziałek- 8.15-12.30

wtorek -8.15-12.15

środa -7.30-12.05

czwartek-8.15-12.05  12.50-13.55

piątek-8.15-9.15  10.00-12.00

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

środa – 8.00-12.00

piątek-9.00-12.00

Dyżur pielęgniarki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

poniedziałek- 10.00-13.00

czwartek- 7.00-11.00