Dla Rodziców

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

APELE ,UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, IMPREZY WEWNĄTRZSZKOLNE I ŚRODOWISKOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Czytaj dalej

Ważne terminy w roku szkolnym 2019/2020 dotyczące oceniania i klasyfikowania oraz trybu odwoławczego

Czytaj dalej

                                                

Nabór wniosków do świetlicy

Czytaj dalej

PROCEDURY  ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 w LEŃCZACH

Czytaj dalej

ANALIZA I OCENA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA:

Czytaj dalej

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

poniedziałek- 7.30-11.35

wtorek -7.30-11.35

środa -7.50-12.35

czwartek-8.oo-12.30

piątek-8.00-11.35

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

wtorek- 9.50-11.50

środa- 9.50-11.30

czwartek- 10.50-12.00

piątek-9.50-12.00

Dyżur pielęgniarki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

poniedziałek-10.00-13.00

czwartek-7.00-11.00

Przedszkole Podolany

czwartek-11.00-13.00