Alkoholizm
kl.VII
Co to alkoholizm?
"Choroba alkoholowa", "Uzależnienie od
alkoholu", "Alkoholizm" - jest to okresowe picie
alkoholu w celu doznawania jego działania
psychicznego, a czasem także dla uniknięcia
złego samopoczucia, wynikające z jego
odstawienia.
Przyczyny alkoholizmu
potrzeba zyskania nowych znajomych i
zaimponowanie rówieśnikom,
bunt wobec norm społecznych,
przekazy kulturowe, czyli: obyczajowość,
postawy społeczne,
zaburzenia emocjonalne w tym trudnosci w
wyrażaniu emocji,
zaburzony rozwój osobowości,
Konsekwencje Alkoholizmu
To jedne z konsekwencji alkoholizmu. Choroba
alkoholowa – a dokładniej wpływ alkoholizmu
bardzo często oznacza rozpad rodziny, rozwód,
brak kontaktu z dziećmi, utratę pracy, a nawet
mieszkania. W oczach innych osób
uzależnienie oznacza porażkę i brak
samokontroli. Alkoholizm jest chorobą, którą
trzeba leczyć.
Dlaczego ludzie chorzy na alkoholizm
nie chcą pomocy
Alkoholicy najczęściej nie szukają pomocy, ponieważ:
1. Nie mają świadomości, że są chorzy
Uzależnienie często zaczyna się od picia okazjowego, na które w Polsce jest duże przyzwolenie
społeczne. W pewnym momencie sam zainteresowany dostrzega, że pije za często i za dużo, sięga
po alkohol nawet wtedy, gdy tego nie planował. Jednocześnie wiele osób znajduje usprawiedliwienie
swojego zachowania (obwinia np. stresującą pracą, rodzinę czy trudną sytuację materialną). Co
ważne, wielu alkoholików wierzy, że w każdej chwili może samodzielnie zapanować nad swoim
piciem.
2. Nie widzą negatywnych konsekwencji swojego picia
Wielu uzależnionych nie dostrzega, że problemy, które pojawiają się w ich życiu są uwarunkowane
przez alkohol. Mogą oni obwiniać los, niekorzystny splot zdarzeń lub innych ludzi. Jednocześnie
wierzą, że wystarczą sprzyjające okoliczności, aby sytuacja sama się poprawiła.
3. Boją się diagnozy terapeuty
Alkoholicy często boją się, że terapeuta, psycholog lub psychiatra zdiagnozuje u nich uzależnienie,
potwierdzi chorobę. To oznaczałoby, że będą musieli całkowicie odstawić picie i rozpocząć leczenie
alkoholizmu. Wizja trzeźwości jawi się im jako sytuacja nie do zniesienia. Życie bez alkoholu wid
jako puste i nudne, nie chcą z niego rezygnować.
4. Boją się krytyki
Alkoholizm powszechnie nie jest odbierany jako choroba. Podczas, gdy osobom, które chorują na
inne schorzenia, najczęściej się współczuje, alkoholików zwykle się ocenia, krytykuje, a nawet
wyśmiewa i odrzuca. Wiele osób uzależnionych przez lata picia przyzwyczaiło się do takich sytuacji i
wydaje im się, że w podobny sposób potraktuje ich lekarz psychiatra, psycholog czy terapeuta.
5. Boją się odrzucenia społecznego
Według stereotypów alkoholik to osoba, która straciła wszystko (rodzinę, dom, pracę, status) na swoje
własne życzenie i teraz funkcjonuje na marginesie życia społecznego. To sprawia, że wiele osób
uzależnionych od alkoholu nie dostrzega swojej choroby. Mają one dom, rodzinę, pracę i w jakiś sposób
funkcjonują w społeczeństwie, dlatego usprawiedliwiają się i dystansują do problemu.
6. Nie wierzą w sukces terapii
Wiele osób ma za sobą liczne próby przestania picia. Wiedzą, jak trudna jest to droga, a terapia nie
sprawia, że nagle znika głód alkoholowy. To sprawia, że nie wierzą, że kolejna próba mogłaby być
bardziej skuteczna. Obawiają się również bardzo nieprzyjemnych objawów zespołu abstynencyjnego
dopóki piją, nie muszą z nimi walczyć.
7. Nie wiedzą, jak wygląda terapia alkoholowa
Odwyk alkoholowy w wielu środowiskach stanowi temat tabu. Świadomość społeczna na ten temat jest
znikoma. Wizyty u psychiatry czy psychologa często uznawane są za coś wstydliwego. Wiele osób
słyszało także o dawnych metodach leczenia awersyjnego czy szokach insulinowych, które
rzeczywiście były niebezpieczne i nie przynosiły dobrych rezultatów. Chorzy często więc nie wiedzą, że
obecnie stosuje się wiele nowoczesnych metod terapeutycznych, wspiera leczenie z alkoholizmu
bezpieczną farmakoterapią i rzeczywiście pomaga uzależnionym w walce z nałogiem.